Ana Sayfa
Sınav Kılavuzu
Başvuru Ekranı
Genel Bilgiler
Konu Anlatımı
Soru Bankası
Deneme Sınavı
Sunular
Çıkmış Sorular
Yönetici Atama Yönetmeliği
LİNKLER
Memurlar.net
Memurlar.biz
Kamudanhaber
Esenler Otogarı
 

 

 

 

 

 

1 - 2 EKİM 2011 MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI (MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI)

KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

KILAVUZDAKİ EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK, BARAJIN 70 PUAN ve MÜDÜR BAŞ YARD. İÇİN SINAV ŞARTI OLMASIDIR

Müdür Yardımcılığı ve Müdür Baş Yardımcılığı Sınav Konuları:
1   Türkçe-dil bilgisi                                                       
2   Resmî yazışma kuralları                                                  
3   Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik          
4   T.C. Anayasası                                                                      
a) Genel Esaslar                                                                    
b) Temel Hak ve Ödevler                                                             
c) Cumhuriyetin Temel Organları                                                    
5   Genel Kültür                                                                       
KANUNLAR                                  
6   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
7   3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
8   5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
9   4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
11  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
12  1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
13  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
14  3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
15  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
BAKANLAR KURULU KARARI
16  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Karar
YÖNETMELİKLER
18  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
19  Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik (MÜDÜRLÜK SINAV KONUSU)
20  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
21  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 
22  Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
23  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
24  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
25  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
26  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
27  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği (MÜDÜRLÜK SINAV KONUSU)
28  26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
29  17475 sayılı Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
30  Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

Müdürlük Sınav Konuları:

Türkçe
Resmi Yazışma Kuralları
Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri
Okul Yönetimi
Yönetimde İnsan İlişkileri
Okul Geliştirme
Eğitim ve Öğretimde Etik
Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları

 

 

 

 

Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sanal Hazırlık Kitabı 2011

Müdür, Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler için Okul Yönetim Rehberi

 

OKUL YÖNETİCİSİ REHBERİ   

www.okulyoneticisi.com